Yiva malunga nemingeni ejongene noomama abancancisayo, kubandakanywa neengxaki zokuncancisa ngendlela efanelekileyo, ukungabikho kwenkxaso yoluntu kunye namalungiselelo okubuyela emsebenzini

Click here to download video

Please rate this